Home

De Wet Afdrachtsvermindering Onderwijs is per 1 januari vervangen door de subsidieregeling praktijkleren.

De regeling beoogt een tegemoetkoming in de kosten voor wergevers in het geval de werknemer een MBO opleiding volgt via de beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Pedagogisch Werk MBO niveau 3 en 4, Onderwijsassistent, MBO niveau 4

Dit is mogelijk als je in dienst bent bij een school, instelling voor kinderopvang of jeugdzorg en voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren. De opleiding wordt dan (gedeeltelijk) betaald via genoemde regeling.

Hoe werkt het?

Je schrijft je in voor de opleiding bij Variva voor een BBL-traject. BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. Dit houdt in dat je per jaar tenminste 200 uur scholing volgt en volledig werkt (in dienstbetrekking, 36 uur per week). Als je niet volledig werkt blijft de regeling van toepassing tot 20 uur per week. Werk je minder dan 20 uur per week (totaal) dan is de regeling niet van toepassing. De uren mogen wel bij verschillende werkgevers worden ingevuld.

Als de regeling kan worden toegepast bedraagt de teruggave die de werkgever ontvangt voor scholing per jaar minimaal € 1.000,- (dit wordt gegarandeerd) en maiximaal € 2.700,-. Dit bedrag komt overeen met het lesgeld voor de opleiding Onderwijsassistent of Pedagogisch Werk.

Het maximale bedrag is NIET gegegarandeerd. Dit hangt af van het aantal aanvragen dat wordt ontvangen.

De BBL opleiding:

Naast je werk volg je de opleiding. De opleiding volg je op de dinsdagavonden (Eindhoven), woensdagavonden (Utrecht) of donderdagavond (Den Haag).

Daarnaast heb je twee avonden per maand een extra les Engels, Nederlands en/of rekenvaardigheid. Deze lessen zijn verplicht en ook aan te bevelen als je een achterstand hebt in een van deze onderdelen. Tijdens de schoolvakanties wordt geen les verzorgd.

Een betaalde opleiding wordt door Variva verzorgd voor de opleidingen:

-Onderwijsassistent (MBO-niveau 4)
-Pedagogische Werk kinderopvang of jeugdzorg (MBO-niveau 3 en 4)

Voor informatie over de opleidingen zie bovenstaand menu 'meer informatie'.

 

  

 

 

.