Selecteer een pagina

De Wet Afdrachtsvermindering Onderwijs is vervangen door de subsidieregeling praktijkleren.

De regeling beoogt een tegemoetkoming in de kosten voor wergevers in het geval de werknemer een MBO opleiding volgt via de beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Pedagogisch Werk MBO niveau 3 en 4, Onderwijsassistent, MBO niveau 4

Dit is mogelijk als je in dienst bent bij een school of instelling voor kinderopvang en voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren. De opleiding kan dan (gedeeltelijk) worden betaald via genoemde regeling.

Hoe werkt het?

Je schrijft je in voor de opleiding bij Variva voor een BBL-traject. BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. Dit houdt in dat je per jaar tenminste 200 uur scholing volgt en volledig werkt (in dienstbetrekking, 36 uur per week). Als je niet volledig werkt blijft de regeling van toepassing tot minimaal 610 klokuren per jaar.

Als de regeling kan worden toegepast bedraagt de teruggave die de werkgever ontvangt voor scholing per jaar maximaal € 2.700,-. Werk je niet volledig dan wordt er een bedrag vastgesteld naar rato van je dienstbetrekking.

Het maximale bedrag is NIET gegegarandeerd. Dit hangt af van het aantal aanvragen dat wordt ontvangen.

De BBL opleiding:

Naast je werk volg je de opleiding. De opleiding volg je op de maandagavonden (Rotterdam) dinsdagavonden (Amsterdam of Eindhoven), woensdagavonden (Utrecht) of donderdagavond (Den Haag).

Daarnaast heb je twee avonden per maand een extra les Engels, Nederlands en/of rekenvaardigheid. Deze lessen zijn verplicht en zeker ook aan te bevelen als je een achterstand hebt in een van deze onderdelen. Tijdens de schoolvakanties wordt geen les verzorgd.

Een BBL opleiding wordt door Variva verzorgd voor de opleidingen:

Voor informatie over de opleidingen zie variva.nl

·         Les door bevlogen docenten uit het beroep
·         MBO erkend, verkorte programma’s
·         Eén avond les en 8 uur stage per week
·         De beste keus voor volwassenen!